Natisni

"Reference"

on 19 Maj 2010 .

Naše programe smo izvajali v številnih organizacijah:

Podjetja
Gospodarska zbornica Slovenije
Repro ms
ITS - Intertrade sistemi
Schering AG Berlin, Podružnica za Slovenijo
Toplice Dobrna

Klubi
Lions klub iz Ljubljane 
Lions klub iz Ribnice 
Klub tajnic Severne Primorske

Pedagoške ustanove
Ekonomska fakulteta, Pedagoški center
Ekonomska fakulteta, Center za svetovanje in razvoj študentov
Fakulteta za gradbeništvo Maribor
Fakulteta za socialno delo Ljubljana
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta v Ljubljani
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije
Ljudska univerza v Novi Gorici 
Klub kranjskih študentov
Gimnazija Koper
Srednja šola Črnomelj
Glasbena šola Radovljica
Šolski center Rudolfa Meistra Kamnik
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade
Osnovna šola Trebnje
Osnovna šola Polje
Osnovna šola Šmihel Novo mesto
Osnovna šola Lucija
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrnika
Osnovna šola Brezovica
Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol
Kranjski vrtci
Tehniški šolski center Kranj
Vrtec Hansa Christiana Anderssena
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Športna društva
Kulturno turistični rekreacijski center  Radeče 
Kulturno in športno društvo Mušketir iz Postojne

Državne ustanove
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana
Četrtna skupnost Trnovo
Občina Škofljica

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP)

Socialne in zdravstvene ustanove
Socialna zbornica Slovenije 
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Center za usposabljanje invalidnih otrok "Janka Premrla Vojka" Vipava
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje
Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
Območno združenje Rdečega križa
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
Klub zdravljenih alkoholikov Ajdovščina
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Sožitje - zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije
Društvo psoriatikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester v manegmentu
Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje, Sevnica

Leo Ivandič

Fotka Leo   Leo Ivandič
Svetovanje

Kontakti

Šola čustvene inteligence
Ruska 13, 1000 Ljubljana
E-mail: sci@cdk.si
Tel.:   Brane Krapež - 041 988 556
         Leo Ivandič - 031 233 180